Đăng ký tài khoản

Đăng ký gói Funkid VIPĐăng ký gói Funkid VIPĐăng ký gói Funkid VIP

(Giá 20.000 vnđ/1 tháng)

Trường học phù thủyTrường học phù thủy

Xứ sở thần tiênXứ sở thần tiên

Đường đến HarvardĐường đến Harvard

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK VIP gửi 9008

Đăng ký gói Trường học phù thủy

(Giá 9.000 vnđ/1 tháng)

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK TH gửi 9008

Đăng ký gói Xứ sở thần tiên

(Giá 9.000 vnđ/1 tháng)

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK TT gửi 9008

Đăng ký gói Đường đến Harvard

(Giá 9.000 vnđ/1 tháng)

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK HA gửi 9008

Đăng ký gói FunKid ngày

(Giá 1.000 vnđ/ngày)

Soạn tin: DK FK gửi 9008Soạn tin: DK FK gửi 9008

Quay lại